O nama

Univerzitetski računarski centar (URC) čini temelj računarske i informacione infrastrukture Univerziteta. Plan razvoja ogleda se u unapređivanju postojećih hardverskih i softverskih rješenja i uvođenju novih tehnologija.

Osnovni ciljevi URC-a su:

  • digitalizacija poslovnih procesa kroz integrisani informacioni sistem,
  • poboljšanje performansi,
  • povećanje nivoa sigurnosti podataka i
  • razvoj računarske mreže.

Istorijat URC-a

Univerzitetski računarski centar (URC) osnovan je 1991. godine u sklopu Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci. URC je osnovan kako bi se članicama Univerziteta obezbijedili računarski servisi. Prvi rukovodilac URC-a bio je prof. dr Miroslav Rogić. Usljed ratnih dešavanja, aktivnosti URC-a bile su usporene do 6. maja 1995. godine. Tog dana je uspostavljena prva internetska veza između URC-a i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. To je ujedno bila i prva internetska veza u Republici Srpskoj. Ovaj projekat je realizovan zahvaljujući entuzijazmu zaposlenih u URC-u i grupe studenata, volontera. Telekom Srpske podržao je projekt donacijom jednog radiorelejnog kanala na trasi Banja Luka - Beograd. Nosioci cijelog projekta su bili prof. dr Miroslav Rogić i dipl. inž. Marina Miljuš. Najveći doprinos tehničkoj realizaciji projekta su dali Mirko Veselić i Dragomir Ninković, studenti našeg Univerziteta, te saradnici sa ETF Beograd.

 

Neposredno nakon toga instalisano je i 8 modemskih Dial-up linija za pristup mreži sa računara izvan URC-a. U oktobru 1999. godine, uspostavljena je računarska mreža Univerziteta u Banjoj Luci (100 Mbps LAN, 2 Mbps WAN). Za povezivanje starog kampusa upotrebljen je optički kabl. To je bila prva implementacija optike za prenos podataka. Finansijsku i stručnu pomoć za realizaciju projekta je dala Vlada Slovenije, odnosno akademska mreža Slovenije ARNES. Uz sve fakultete Univerziteta u Banjoj Luci, na ovu mrežu su bili priključene Narodna i univerzitetska biblioteka RS i Gimnazija u Banjoj Luci. Narednih godina u saradnji sa firmom Lanaco korišćen je satelitski link za pristup internetu preko norveškog povajdera TAI IDE.
URC je učestvovao i u osnivanju Akademske i istraživačke mreže Bosne i Hercegovine BIHARNET 1998. godine, čiji je nosilac bio ARNES .

Međutim, URC je uskoro inicirao osnivanje Akademske i istraživačke mreže Republike Srpske (SARNET), koju je Vlada Republike Srpske zvanično osnovala sredinom 2000. godine. U početnoj fazi rada, URC je obavljao funkcije SARNET-a, kao što su upravljanje adresnim prostorom i administracija domena RS.BA. U septembru 2018. godine završena je implementacija Fakultetskog informacionog sistema, što je omogućilo studentima da većinu administrativnih poslova, uključujući i prijavu ispita, obavljaju od kuće.

URC je do 2013. godine bio smješten u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a od 23.9.2013. godine se preselio u sopstveni objekat na adresi Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A.


Rukovodioci URC-a od osnivanja do danas bili su: prof. dr Miroslav Rogić, prof. dr Slavko Marić, Branislav Jovković, dipl. inž., Nebojša Babić, dipl. inž. Od 2017. godine rukovodilac URC-a je Aleksandar Gaćina, dipl. inž.

Pročitaj više
Infrastruktura

Račynarska mreža Univerziteta y Banjoj Lyci predstavlja osnovny infrastryktyry za razvoj nayke i obrazovanja y Repyblici Srpskoj. U svijetski trend globalizacije informacionog prostora Univerzitet y Banja Lyci se ykljyčio početkom 1991. godine. Nažalost, ratna zbivanja y bivšoj BiH (1991-1995. godina), kao i posljedice rata, nisy dozvolili intezivan razvoj y sklady sa svjetskim trendovima i objektivnim potrebama Univerziteta. Ipak, i pored nedostatka finansijskih sredstava i sistemskog pristypa nadležnih državnih organa, entyzijazmom i voljom akademske zajednice bilježeni sy postepeni, ali značajni yspjesi y nastanky i razvojy ove mreže. Konačno, y novembry 1999. godine zaokryžen je i finaliziran projekat koji je integrisao y jedinstveny mrežny cjeliny sve institycije Univerziteta y Banja Lyci. Ovaj datym se može smatrati zvaničnim početkom rada Univerzitetske akademske mreže Univerziteta y Banja Lyci, ali isto tako i početkom rada Akademske i istraživačke mreže Repyblike Srpske (SARNET). Uspostavljanje ove mreže će y bydyćnosti biti od ogromnog značaja za razvoj nayke, tehnike, kyltyre i obrazovanja, kao i ykypnog ekonomskog razvoja y Repyblici Srpskoj.

 

Trenutno stanje povezanosti na Interent mrežu: 

 

KAMPUS 1

SARNET ( Mašinski fakultet, Tehnološki fakultet, Šumarski fakultet, Pravni fakultet, Arhitektonsko-građevinski fakultet, Ekonomski fakultet).

 

KAMPUS 2

SARNET ( Rektorat, Akademija umjetnosti, Poljoprivredni fakultet, Filozofski fakultet, Fakultet političkih nauka, Filološki fakultet, Medicinski fakultet, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Arhitektonsko-građevinski fakultet, Institut za genetičke resurse).

 

ORGANIZACIONE JEDINICE VAN KAMPUSA 1 I 2

SARNET ( Elektrotehnički fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Medicinski fakultet, Rudarski fakultet (Prijedor)).

 

Pročitaj više
Usluge

Registracija .RS.BA podomena

URC Vam omogućava da besplatno možete izvršti registraciju poddomena.

Za registraciju poddomena je potrebno da pošaljete zahtijev sa željenim nazivom domena na adresu: domeni@unibl.rs

Pored željenog naziva domena potrebno je proslijediti i podatke o DNS serverima na kojima se hostuje sajt.

Izvršite registraciju .RS.BA podomena - popunite obrazac 

 

Ostale usluge

URC Banja Luka nudi usluge web dizajna, konsaltinga i kurseva iz oblasti računara.Dugogodišnje iskustvo i stručnost tima URC su garancija kvaliteta naših usluga.Za sve dodatne informacije i savjete obratite nam se na broj 051/465-595, ili putem elektronske pošte urc@unibl.rs.

 

Pročitaj više

Poslednje novosti

Pogledajte sve novosti

18. april, 2022.

Boris Topalović - Univerzitet u Granadi

Kao radnik Univerzitetskog računarskog centra u okviru ERAZMUS+ programa za razmjenu administrativnog osoblja dobio sam priliku da na 7 dana posjetim prestižni Univerzitet u Granadi.

Iako je to bio period kada je virus korona bio aktuelan ova razmjena se ipak realizovala u periodu od 21. do 23. marta 2022. godine. U toku studija na Prirodno-matematičkom fakultetu nisam imao ovako sjajnu priliku da posjetim drugi Univerzitet i da se upoznam sa njihovim radom jer sam fokus stavio na ispitne rokove te nisam imao predstavu šta sve propuštam i kako ovakav vid razmjene oplemenjuje pojedinca, otvara nove vidike i pogled na život.

Moram priznati da sam u početku bio dosta nesiguran jer nisam znao kako će to sve izgledati i dali ću se snaći jer je to ipak veći grad i četvrti najveći Univerzitet u Španiji kojeg pohađa oko 80 000 studenata. Međutim, nakon razgovora sa kolegama iz kancelarije za međunarodnu saradnju sve sumnje su bile otklonjene a u prilog tome ide i činjenica da volim mnogo da putujem i upoznajem druge kulture.

Nakon što sam dobio potvrdu od ljubaznog osoblja sa Univerziteta u Granadi da će se razmjena obaviti u planiram periodu odmah sam počeo proces rezervacije puta i smještaja. Odlučio sam dan ranije doći u Malagu, grad na samom jugu Španije kojeg čine sunčane, pješčane plaže i gradska vreva. Malaga je grad Pabla Picassa, jedingstvenih muzeja prekrasnih građevina i uzbudljive istorije. Poslije kratkog obilaska ovog sunčanog grada već sutradan sam prisustvovao uvodnom predavanju koordinatora međunarodne kreditne mobilnosti gospodina Joze Martinez Aroza. Hospital Real je istorijski prekrasna građevina koja se danas koristi kao zgrada Rektorata.

Naredna četri dana bila su više tematski obuhvaćena u smislu obuke IT osoblja. S obzirom da se Univerzitet u Granadi sastoji do 5 kampusa u Granadi i 2 izmještena kampusa u sjevernoafričkim španskim eklavama Seuta i Melilja imao sam priliku da u toku obuke posjetim dva kampusa i upoznam se sa njihovom IT opremom. Vrhunski stručnjaci iz različitih IT sektora predstavili su nam njihov način rada, upotrebu savremenih IT mašina, hardverskih i softverskih rješenja koje su razvili.

Ono što me posebno oduševilo u toku moje posjete jeste ljubaznost osoblja i želja da nam svoje projekte predstave na najbolji način. Mnogo toga sam naučio o savremenim načinima rješavanja svakodnevnih IT problema primjenom novih hardverskih i softverskih modaliteta.

Erazmus+ iskustvo je nešto što svaka mlada osoba treba da doživi jer poslije njega više ništa nije isto. Ono utiče na razvoj ličnosti, formiranje mišljenja, upoznavanje novih ljudi, usavršavanje engleskog jezik i učenje španskog jezika.  Čvrsto vjerujem da ću imati priliku da se ponovo prijavim na ovako sjajan projekat i da doživim čari nove pustolovine.