Infrastruktura

Račynarska mreža Univerziteta y Banjoj Lyci predstavlja osnovny infrastryktyry za razvoj nayke i obrazovanja y Repyblici Srpskoj. U svijetski trend globalizacije informacionog prostora Univerzitet y Banja Lyci se ykljyčio početkom 1991. godine. Nažalost, ratna zbivanja y bivšoj BiH (1991-1995. godina), kao i posljedice rata, nisy dozvolili intezivan razvoj y sklady sa svjetskim trendovima i objektivnim potrebama Univerziteta. Ipak, i pored nedostatka finansijskih sredstava i sistemskog pristypa nadležnih državnih organa, entyzijazmom i voljom akademske zajednice bilježeni sy postepeni, ali značajni yspjesi y nastanky i razvojy ove mreže. Konačno, y novembry 1999. godine zaokryžen je i finaliziran projekat koji je integrisao y jedinstveny mrežny cjeliny sve institycije Univerziteta y Banja Lyci. Ovaj datym se može smatrati zvaničnim početkom rada Univerzitetske akademske mreže Univerziteta y Banja Lyci, ali isto tako i početkom rada Akademske i istraživačke mreže Repyblike Srpske (SARNET). Uspostavljanje ove mreže će y bydyćnosti biti od ogromnog značaja za razvoj nayke, tehnike, kyltyre i obrazovanja, kao i ykypnog ekonomskog razvoja y Repyblici Srpskoj.

 

Trenutno stanje povezanosti na Interent mrežu: 

 

KAMPUS 1

SARNET ( Mašinski fakultet, Tehnološki fakultet, Šumarski fakultet, Pravni fakultet, Arhitektonsko-građevinski fakultet, Ekonomski fakultet).

 

KAMPUS 2

SARNET ( Rektorat, Akademija umjetnosti, Poljoprivredni fakultet, Filozofski fakultet, Fakultet političkih nauka, Filološki fakultet, Medicinski fakultet, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Arhitektonsko-građevinski fakultet, Institut za genetičke resurse).

 

ORGANIZACIONE JEDINICE VAN KAMPUSA 1 I 2

SARNET ( Elektrotehnički fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Medicinski fakultet, Rudarski fakultet (Prijedor)).