O УРЦ-у

Универзитетски рачунарски центра је основан 1991. године у склопу Ректората Универзитета у Бањој Луци. УРЦ је основан како би се чланицама Универзитета обезбијели компјутерски сервиси. Усљед ратних дешавања активности УРЦ-а су биле успорене.

Али ипак, 06. мај 1995. године је од историјског значаја за Интернет у Републи Српској, као и за наш Универзитет.
Тог дана је успостављена прва Интернет конекција између Универзитетског рачунарског центра (УРЦ-а) и Електротехничког факултета у Београду. То је уједно и прва конекција на Интернет из Републике Српске и ФБиХ.

 У октобру 1999. године успостављена је рачунарска мрежа 14 институција Универзитета у Бањој Луци (100 Mbps LAN, 2 Mbps WAN). Том приликом по први пут у Републици Српској и ФБиХ коришћени су оптички водови за пренос података.

МИСИЈА УРЦ-а

Универзитетаки рачунарски центар ради на

 • имплементацији најновијих ИТ рјешења,
 • побољшању система подршке професорима, истраживачима, наставницима и студентима у примјени тих технологија
 • прикупљању и преношењу стручног знања.
 • подржавању академске и истраживачке заједнице у изградњи информациног друштва на Универзитету у Бањој Луци и Републици Српској
 • имплементацији ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА на Универзитету

ТЕМЕЉНЕ ФУНКЦИЈЕ УРЦ-а

 • УРЦ је централно чвориште информационе инфраструктуре Универзитета
 • експертско средиште за ИТ
 • средиште за стицање практичних знања и подршку у подручју примјене ИТ-а

ДЈЕЛАТНОСТ

 • пројектовање, изградња и одржавање информационе, комуникацијске и рачунарске инфраструктуре (опреме и мрежа)
 • успостављање и одржавање рачунарског система, укључујући и рачунарске системе посебне намјене,
 • пројектовање, изградња и одржавање информационих и апликационих система,
 • пружање информатичке подршке изградњи и одржавању информационих система и сервиса,
 • промовисање информатичких знања, судјеловањем у организирању стручних предавања, конференција и других образовних и стручних догађања,
 • промовисање ИТ знања организирањем струковних сусретаприпрема, организација, и провођење општих и специјализованих образовних програма, обука и радионица у подручју ИТ и сродним подручјима,
 • организирање рачунрских радионица и љетних школа с циљем подизања информатичких знања, развојни и истраживачки пројекти у подручју ИТ, савјетодавна и експертна помоћ и подршка у примјени ИТ.
 • сарадња са Српском научноистраживачком мрежом Републике Српске САРНЕТ 

УЛОГА

 • својом дјелатношћу УРЦ осигурава стабилну, поуздану, квалитетну и напредну е-инфраструктуру, повезану на САРНЕТ, за потребе Универзитета, те пружа ефикасну и свима доступну подршку при упораби те е-инфраструктуре и ИТ уопште
 • УРЦ сарађује са свим чиниоцима који дјелују у подручју изградње и примјене ИТ на Универзитету и Републици Српској, посебно са САРНЕТ-ом

Рачунарски центар отворен је за студенте радним даном од 8 до 16 часова. Сала за студенте има 20 рачунара са Интернет конекцијом и свим програмима потребним за наставни процес.