О нама

Универзитетски рачунарски центар (УРЦ) чини темељ рачунарске и информационе инфраструктуре Универзитета. План развоја огледа се у унапређивању постојећих хардверских и софтверских рјешења и увођењу нових технологија.

Основни циљеви УРЦ-а су:

  • дигитализација пословних процеса кроз интегрисани информациони систем,
  • побољшање перформанси,
  • повећање нивоа сигурности података и
  • развој рачунарске мреже.

Историјат УРЦ-а

Универзитетски рачунарски центар (УРЦ) основан је 1991. године у склопу Ректората Универзитета у Бањој Луци. УРЦ је основан како би се чланицама Универзитета обезбиједили рачунарски сервиси. Први руководилац УРЦ-а био је проф. др Мирослав Рогић. Усљед ратних дешавања, активности УРЦ-а биле су успорене до 6. маја 1995. године. Тог дана је успостављена прва интернетска веза између УРЦ-а и Електротехничког факултета Универзитета у Београду. То је уједно била и прва интернетска веза у Републици Српској. Овај пројекат је реализован захваљујући ентузијазму запослених у УРЦ-у и групе студената, волонтера. Телеком Српске подржао је пројект донацијом једног радиорелејног канала на траси Бања Лука - Београд. Носиоци цијелог пројекта су били проф. др Мирослав Рогић и дипл. инж. Марина Миљуш. Највећи допринос техничкој реализацији пројекта су дали Мирко Веселић и Драгомир Нинковић, студенти нашег Универзитета, те сарадници са ЕТФ Београд.

 

Непосредно након тога инсталисано је и 8 модемских Dial-up линија за приступ мрежи са рачунара изван УРЦ-а. У октобру 1999. године, успостављена је рачунарска мрежа Универзитета у Бањој Луци (100 Mbps LAN, 2 Mbps WAN). За повезивање старог кампуса употребљен је оптички кабл. То је била прва имплементација оптике за пренос података. Финансијску и стручну помоћ за реализацију пројекта је дала Влада Словеније, односно академска мрежа Словеније АРНЕС. Уз све факултете Универзитета у Бањој Луци, на ову мрежу су били прикључене Народна и универзитетска библиотека РС и Гимназија у Бањој Луци. Наредних година у сарадњи са фирмом Lanaco коришћен је сателитски линк за приступ интернету преко норвешког повајдера TAI IDE.
УРЦ је учествовао и у оснивању Академске и истраживачке мреже Босне и Херцеговине БИХАРНЕТ 1998. године, чији је носилац био АРНЕС .

Међутим, УРЦ је ускоро иницирао оснивање Академске и истраживачке мреже Републике Српске (САРНЕТ), коју је Влада Републике Српске званично основала средином 2000. године. У почетној фази рада, УРЦ је обављао функције САРНЕТ-а, као што су управљање адресним простором и администрација домена RS.BA. У септембру 2018. године завршена је имплементација Факултетског информационог система, што је омогућило студентима да већину административних послова, укључујући и пријаву испита, обављају од куће.

УРЦ је до 2013. године био смјештен у просторијама Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, а од 23.9.2013. године се преселио у сопствени објекат на адреси Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А.


Руководиоци УРЦ-а од оснивања до данас били су: проф. др Мирослав Рогић, проф. др Славко Марић, Бранислав Јовковић, дипл. инж., Небојша Бабић, дипл. инж. Од 2017. године руководилац УРЦ-а је Александар Гаћина, дипл. инж.

Прочитај више
Инфраструктура

Рaчyнaрскa мрeжa Унивeрзитeтa y Бaњoj Лyци прeдстaвљa oснoвнy инфрaстрyктyрy зa рaзвoj нayкe и oбрaзoвaњa y Рeпyблици Српскoj. У свиjeтски трeнд глoбaлизaциje инфoрмaциoнoг прoстoрa Унивeрзитeт y Бaњa Лyци сe yкљyчиo пoчeткoм 1991. гoдинe. Нaжaлoст, рaтнa збивaњa y бившој БиХ (1991-1995. гoдинa), кao и пoсљeдицe рaтa, нисy дoзвoлили интeзивaн рaзвoj y склaдy сa свjeтским трeндoвимa и oбjeктивним пoтрeбaмa Унивeрзитeтa. Ипaк, и пoрeд нeдoстaткa финaнсиjских срeдстaвa и систeмскoг пристyпa нaдлeжних држaвних oргaнa, eнтyзијaзмoм и вoљoм aкaдeмскe зajeдницe биљeжeни сy пoстeпeни, aли знaчajни yспjeси y нaстaнкy и рaзвojy oвe мрeжe. Koнaчнo, y нoвeмбрy 1999. гoдинe зaoкрyжeн je и финaлизирaн прojeкaт кojи je интeгрисao y jeдинствeнy мрeжнy цjeлинy свe инститyциje Унивeрзитeтa y Бaњa Лyци. Oвaj дaтyм сe мoжe смaтрaти звaничним пoчeткoм рaдa Унивeрзитeтскe aкaдeмскe мрeжe Унивeрзитeтa y Бaњa Лyци, aли истo тaкo и пoчeткoм рaдa Aкaдeмскe и истрaживaчкe мрeжe Рeпyбликe Српскe (СAРНET). Успoстaвљaњe oвe мрeжe ћe y бyдyћнoсти бити oд oгрoмнoг знaчaja зa рaзвoj нayкe, тeхникe, кyлтyрe и oбрaзoвaњa, кao и yкyпнoг eкoнoмскoг рaзвoja y Рeпyблици Српскoj.

 

Тренутно стање повезаности на Интерент мрежу: 

 

КАМПУС 1

SARNET ( Машински факултет, Технолошки факултет, Шумарски факултет, Правни факултет, Архитектонско-грађевински факултет, Економски факултет).

 

КАМПУС 2

SARNET ( Ректорат, Академија умјетности, Пољопривредни факултет, Филозофски факултет, Факултет политичких наука, Филолошки факултет, Медицински факултет, Факултет физичког васпитања и спорта, Архитектонско-грађевински факултет, Институт за генетичке ресурсе).

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ВАН КАМПУСА 1 И 2

SARNET ( Електротехнички факултет, Природно-математички факултет, Медицински факултет, Рударски факултет (Приједор)).

 

Прочитај више
Услуге

Регистрација .RS.BA подомена

УРЦ Вам омогућава да бесплатно можете извршти регистрацију поддомена.

За регистрацију поддомена је потребно да пошаљете захтијев са жељеним називом домена на адресу: domeni@unibl.rs

Поред жељеног назива домена потребно је прослиједити и податке о DNS серверима на којима се хостује сајт.

Извршите регистрацију .RS.BA подоменa - попуните образац 

 

Остале услуге

УРЦ Бања Лука нуди услуге web дизајна, консалтинга и курсева из области рачунара.Дугогодишње искуство и стручност тима УРЦ су гаранција квалитета наших услуга.За све додатне информације и савјете обратите нам се на број 051/465-595, или путем електронске поште urc@unibl.rs.

 

Прочитај више

Последње новости

Погледајте све новости

18. октобар, 2022.

За набавку информатичке опреме 50.000 КМ

Ректор Универзитета у Бањој Луци проф. др Радослав Гајанин и градоначелник Бање Луке Драшко Станивуковић потписали су, 18. октобра 2022. године, уговор о новчаној подршци од 50.000 КМ, а које ће бити искоришћене за набавку информатичке опреме.

По ријечима ректора Гајанина, ради се о набавци опреме за информатичку салу смјештену у Универзитетском рачунарском центру Универзитета у Бањој Луци.

„Конкретно, ријеч је о набавци рачунара, лаптопа, штампача, пројектора, таблета и камера за салу коју користе студенти Медицинског факултета, Природно-математичког факултета, те студенти који похађају наставу на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултетуˮ, казао је ректор Гајанин.

Градоначелник Станивуковић наводи да је Универзитет у Бањој Луци значајан за Бању Луку, те је  Град спреман да пружи несебичну подршку његовом раду и развоју. 
Како је рекао градоначелник Драшко Станивуковић, осим потписивања овог уговора, на састанку у Градској управи било је ријечи и о будућој сарадњи.

Поред ректора и градоначелника, догађају је присуствовао и проректор за материјалне и људске ресурсе Универзитета проф. др Далибор Кесић, те савјетница градоначелника за културу и социјалну политику Мирна Савић-Бањац, као и овлашћени потписник Одјељења за друштвене дјелатности Данијела Кајкут. 

Извор фотографија: Град Бања Лука
 

21. јун, 2022.

Унапређење рада Информационог система Универзитета у Бањој Луци

Радни састанак о унапређењу могућности и рада Информационог система Универзитета у Бањој Луци одржан је 17. јуна 2022. године у просторијама Рачунског центра Универзитета у Београду.

Како је договорено, основна идеја унапређења система је повећање функционалности система за унос радова и научних остварења запослених, потом побољшање модула који се односи на пројекте, те модула који се односи на израду базе научноистраживачке опреме и инфраструктуре. 

У плану је да се ради и на унапређењу функционалности двојезичне интернетске презентације Универзитета у Бањој Луци, а како би се на интернету повећала видљивост запослених, те оствариле везе са потенцијалним научноистраживачким партнерима из иностранства.

Испред Универзитета у Бањој Луци, састанку су присуствовали проректор за научноистраживачки рад и развој проф. др Мирослав Малиновић и руководилац Универзитетског рачунарског центра Александра Гаћина, док су испред Рачунског центра састанку присуствовали управник проф. др Бошко Николић, савјетник проф. др Милош Цветановић и његови сарадници. 

Састанак са деканом Гвоздићем

Поред радног састанка, Малиновић и Гаћина су се истог дана састали и са деканом Електротехничког факултета Универзитета у Београду проф. др Дејаном Гвоздићем, са којим је разговарано о досадашњој и јачању будуће сарадње.

18. април, 2022.

Борис Топаловић - Универзитет у Гранади

Као радник Универзитетског рачунарског центра у оквиру ЕРАЗМУС+ програма за размјену административног особља добио сам прилику да на 7 дана посјетим престижни Универзитет у Гранади.

Иако је то био период када је вирус корона био актуелан ова размјена се ипак реализовала у периоду од 21. до 23. марта 2022. године. У току студија на Природно-математичком факултету нисам имао овако сјајну прилику да посјетим други Универзитет и да се упознам са њиховим радом јер сам фокус ставио на испитне рокове те нисам имао представу шта све пропуштам и како овакав вид размјене оплемењује појединца, отвара нове видике и поглед на живот.

Морам признати да сам у почетку био доста несигуран јер нисам знао како ће то све изгледати и дали ћу се снаћи јер је то ипак већи град и четврти највећи Универзитет у Шпанији којег похађа око 80 000 студената. Међутим, након разговора са колегама из канцеларије за међународну сарадњу све сумње су биле отклоњене а у прилог томе иде и чињеница да волим много да путујем и упознајем друге културе.

Након што сам добио потврду од љубазног особља са Универзитета у Гранади да ће се размјена обавити у планирам периоду одмах сам почео процес резервације пута и смјештаја. Одлучио сам дан раније доћи у Малагу, град на самом југу Шпаније којег чине сунчане, пјешчане плаже и градска врева. Малага је град Pabla Picassa, јединgствених музеја прекрасних грађевина и узбудљиве историје. Послије кратког обиласка овог сунчаног града већ сутрадан сам присуствовао уводном предавању координатора међународне кредитне мобилности господина Joze Martinez Aroza. Hospital Real је историјски прекрасна грађевина која се данас користи као зграда Ректората.

Наредна четри дана била су више тематски обухваћена у смислу обуке ИТ особља. С обзиром да се Универзитет у Гранади састоји до 5 кампуса у Гранади и 2 измјештена кампуса у сјеверноафричким шпанским еклавама Сеута и Мелиља имао сам прилику да у току обуке посјетим два кампуса и упознам се са њиховом ИТ опремом. Врхунски стручњаци из различитих ИТ сектора представили су нам њихов начин рада, употребу савремених ИТ машина, хардверских и софтверских рјешења које су развили.

Оно што ме посебно одушевило у току моје посјете јесте љубазност особља и жеља да нам своје пројекте представе на најбољи начин. Много тога сам научио о савременим начинима рјешавања свакодневних ИТ проблема примјеном нових хардверских и софтверских модалитета.

Еразмус+ искуство је нешто што свака млада особа треба да доживи јер послије њега више ништа није исто. Оно утиче на развој личности, формирање мишљења, упознавање нових људи, усавршавање енглеског језик и учење шпанског језика.  Чврсто вјерујем да ћу имати прилику да се поново пријавим на овако сјајан пројекат и да доживим чари нове пустоловине.