Рачунарска мрежа Универзитета у Бањој Луци

Шема тренутног стања универзитетске рачунарске мреже и везе са САРНЕТ-ом

Тренутно стање универзитетске рачунарске мреже