Савјети и помоћ

 

Параметри везани за сервере:

Mail server urc.rs.ba

Mail (SMTP): mail.urc.rs.ba
Mail (POP3): mail.urc.rs.ba
POP account: Ваше корисничко име (ваш username)
e-пошта: username@urc.rs.ba

Proxy server: proxy.urc.rs.ba: 8080

 

Mail server unibl.org

Mail (SMTP): pod51007.outlook.com
Port: 587
Encryption method: TLS
Mail (POP3): pod51007.outlook.com
Port: 995
Encryption method: SSL
Mail (IMAP): pod51007.outlook.com
Port: 993
Encryption method: SSL
POP account: Ваше корисничко име (ваш username)@unibl.org
e-пошта: username@unibl.org

 

Mail server unibl.rs

Mail (SMTP): smtp.gmail.com
Mail (POP3): pop.gmail.com
POP account: Ваше корисничко име (ваш username)
e-пошта: username@unibl.rs


Наставно особље као и студенти Универзитета у Бањој Луци, могу бесплатно да добију налог за е-пошту са називом домена @unibl.rs и @unibl.org. За отварање налога потребно је да дођете у УРЦ. Студенти треба да донесу индекс.

Веб приступ налогу за е-пошту за кориснике налога @unibl.rs је преко адресе:
http://www.unibl.rs/posta

Веб приступ налогу за е-пошту за кориснике налога @unibl.org је преко адресе:
http://www.unibl.org/eposta