Програмерски курсеви

Рачунски центар Електротехничког факултета је формирао програмерске курсеве са циљем да се обуче како будући програмери, тако и они који би да унаприједе своје постојеће знање и усаврше своје вјештине. 

Курсеви обухватају области општих апликативних рјешења, као и у области WEB технологија и база података. Курсеви се одржавају и на почетничком и на напредном нивоу.

Сваки полазник током курса има сопствени рачунар, а садржајем је обухваћен низ практичних примjера и пратећих вjежби.

Понуда курсева се перманентно, према потребама полазника, развија и допуњује. Тренутно расположиви курсеви обухватају:

               PJA1 - Програмски језик JAVA - основни

               PJB1 - Програмски језик JAVA - напредни

               PWW1 - Основи WEB програмирања (XHTML, CSS, DOM Scripting)

               PWP2 - PHP са основама MySQL

               PWJ1 - JAVA WEB апликације (JSP, Servlet, JDBC)

               PBO1 - Базе података и SQL