Microsoft ИТ академија

Microsoft Certified Professional (MCP) је програм који пружа полазницима могућност стицања знања и успјешне примјене Microsoft технологија. За стицање сертификата неопходно је положити одређени број испита подјељених у сљедеће цјелине:

MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator) - администрација мрежног и системског окружења базираног на Microsoft платформи.

MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer) - дизајн и имплементација инфраструктурних решења базираних на Microsoft платформи.

 1. Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment
 2. Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
 3. Implementing a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts
 4. Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Services
 5. Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
 6. Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure
 7. Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure
 8. Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional
 9. Implementing and Supporting Microsoft Windows XP Professional
 10. Deploying and Managing Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
 11. Installing, Configuring, Troubleshooting and Maintaining Windows Vista
 12. Configuring Windows Vista Mobile Computing and Applications
 13. Supporting the Windows Vista Operating System and Application