LINUX

Курс LINUX-а се састоји из четири нивоа

Кориснички ниво курсева

Намјена ових курсева је да оспособе полазника, који нема претходно искуство у раду са Linux-ом, за напредно и ефикасно коришћење Linux-а. Кориснички ниво курсева састоји се од два курса:

  • L101 - Увод у Linux
  • L102 - Linux за напредне кориснике

Након успјешног полагања испита L102 полазници добијају сертификат LITA L100 - Linux напредни корисник.

Администраторски ниво курсева

На овом нивоу полазник стиче основна знања да ефикасно администрира појединачне сервере и мање мреже. Полазници ових курсева би требали да имају предзнање еквивалентно нивоу знања који се добија савладавањем корисничког нивоа курсева. Администраторски ниво курсева се састоји од два курса:

  • L201 - Основе Linux администрације
  • L202 - Основе Linux умрежавања

Да би се добио сертификат LITA L200 - Linux администратор, потребно је положити испите L102, L201 и L202.

Специјалистички ниво курсева

Намјена ових курсева је да професионалним администраторима LINUX-а пруже специјализована знања потребна за администрирање појединих сервиса. Полазници би требало да имају ниво предзнања еквивалентан знању које се добија савладавањем курсева корисничког и администраторског нивоа, али похађање курсева специјалистичког нивоа није условљено полагањем нижих курсева. За добијање сертификата за ове курсеве је осим полагања одговарајућег испита потребно претходно положити и испите L102, L201 и L202.

Специјалистички ниво курсева се састоји од курсева.

  • L301 - Администрација сервиса електронске поште
  • L302 - Администрација сервиса за дјељење фајлова и штампача
  • L303 - Администрација WEB, FTP и PROXY сервиса
  • L304 - Администрација MySQL и PostgreSQL база података

Експертски ниво курсева

Ови курсеви су намјењени стицању знања и вјештина потребних за администрирање сложених и великих (enterprise) система. Превасходно су намјењени полазницима који се професионално баве администрацијом LINUX-а као full-time послом и који имају одговарајуће практично искуство.

Састоји се из курсева:

  • L401 Системи високе доступности (High Availability)
  • L402 Linux security