Особље УРЦ-а

Небојша Бабић, дипл. инж. информатике
в.д. руководилац центра

Бранислав Јовковић, дипл. инж. машинства

Здравко Кордић,магистар електротехнике

Сања Марковић, дипл. инж. машинства
Систем аналитичар

 Александар Гаћина, дипл. инж. електротехнике
Програмер

Слађана Ерић, дипл. инж. електротехнике
Систем администратор

Гордана Милаковић
Послови курирске службе