Подршка

Група за подршку helpdesk Универзитетског рачунарског центра, у сваком трнутку стоји на располагању организационим јединицама Универзитета, другим институцијама и појединачним корисницима.

Ту можемо сврстари пружање основних информација о остаривању и коришћењу сервиса УРЦ-а, пружање техничке помоћи при рјешавању проблема. Пријаву проблема, контакте и отклањање истих УРЦ остарује у сарадањи са администраторима организационих јединица.

Појединачни корисници могу добити услуге и помоћ за email и proxy сервисе.

Такође, УРЦ спроводи и сљедеће активности:

перманентни мониторинг функционалности инфраструктуре и сервиса,
проактивно обавјештавање корисника о уоченим проблемима,
праћење аномалија у структури мрежног саобраћаја, које су обично манифестација безбедносних инцидената (нпр. акивности вируса, скенирање мреже, DoS напади итд.),
прихватање спољних пријава о безбједносним инцидентима.