Повећање Интернет линка

10.02.2010

Дана 10.02.2010. године Интернет линк Универзитетског рачунарског центра је повећан са 4MBps на 12MBps. На тај начин дошло је до повећања линка у организационим јединицама Универзитета које су укључене у универзитетску рачунарску мрежу (Машински, Технолошки, Шумарски, Правни, Архитектонско-грађевински факултет, затим Академија умјетности и Ректорат).