На Машинском факултету одржана обука о коришћењу ФИС-а

13.03.2014

Особље Универзитетског рачунског центра одржало је 13. марта 2014. године на Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци обуку за наставно особље и сараднике Факултета о коришћењу факултетског информационог система (ФИС).
У претходном периоду у ФИС, који је саставни дио интегралног информационог система Универзитета у Бањој Луци, унесени су подаци о студијским програмима, студентима и наставном особљу Факултета. Тиме су створени предуслови да студeнти ове вискошколске установе већ у наредном испитном року могу пријавити испите путем интернет, кроз факултетски информациони систем.