Прелазак на Факултетски информациони систем - ФИС

23.01.2014

Након уноса података о свим студентима и наставном особљу у информациони систем Универзитета и проведених обука за коришћење ИС-а, Економски факултет Универзитета у Бањој Луци је од 17.01.2014. године почео је са коришћењем Факултетског информационог система (ФИС-а).

Кроз ФИС је студентима омогућена електронска пријава испита. Наставном особљу унос предиспитних обавеза и резултета испита.

Поред Економског факулета са коришћењем ФИС-а почели су Машински и Технолошки факултет.